100 kr.

Norsk. Den norske Bokklubben 1969. 270 + 252 sider
John Steinbeck

Øst for Eden I-II

Stoffet til sin mektige tobindsroman, Øst for Eden, fant Steinbeck i erindringen om sin barndoms dal, det halvtropiske Salinas i California. I de skrinne traktene øverst i dalsiden slo hans besteforeldre seg engang ned, her vokste deres barn opp, og her slo den Steinbeckske fantasi sine røtter. Men Øst for Eden er ikke først og fremst fortellingen om Steinbecks forfedre, eller noen lokalbeskrivelse. Gjennom beretningen om to generasjoners liv forteller Øst for Eden legenden om Kain og Abel – det evig menneskelige drama. Det er bokens to Kain-skikkelser som blir stående som romanens midtpunkt. Først og fremst fordi Steinbeck selv kjemper med sitt Kain-problem, med det ondes ubønnhørlige realitet. Øst for Eden er blitt en roman om de evige menneskelige ting, om kjærlighet, oppofrelse, råskap og fornedrelse.

Ringstedgade 28, 4000 Roskilde

+45 2811 6274

Tirsdag & fredag 12-17

0
Kurven er tom