2025. Med forord og kommentarer af Geir Uthaug.
William Blake

Jobs bog

William Blake (1757-1827) var digter og filosof, grafiker og maler, revolutionær og mystiker, “seer” og “profet”. Hans fortolkning af Jobs bog, som man kender den fra Bibelen, regnes for den mest helstøbte serie kobberstik Blake producerede, et værk som er unikt i enhver henseende, på linie med Michelangelos billeder, Bachs musik og Shakespeares teaterstykker. John Ruskin, den store victorianske kunsthistoriker, skrev om Blakes udgave af Jobs bog: “I fantasifuld udtryksfuldhed er dette et værk af højeste rang. I sin behandling af kraftig og flimrende lys overgår han Rembrandt.” Blake var i mere end 30 år optaget af dramaet om Job, før han i 1821, 65 år gammel, skabte de 22 plancher hvor han fortolker historien om Job. Ifølge Bibelen en oprigtig og retskaffen mand der frygtede Gud og veg bort fra det onde og var velsignet med stor formue, syv sønner og tre døtre. Men en dag træder Satan frem for Gud og siger at det er ikke så mærkelig at Job er gudfrygtig, for det koster ham ingenting. Og Satan får lov til at prøve Job, om han nu er en from og retfærdig mand, eller om han kun er selvretfærdig. Og fra da af hagler alverdens ulykker ned over den arme mand. På den første af bogens 21 plancher sidder den fromme Job sammen med sin store familie. På livets træ bag ham hænger harper, fløjter og trompeter – alle sammen ubrugte. På næste planche sidder Gud på sin trone i himlen, omgivet af engle. Hans ansigt har samme træk som Jobs, som om Gud bare er en afspejling af Jobs egne forestillinger. Og på den tredje planche står en djævel over Jobs hus, som falder ned og knuser hans børn. Billede for billede fortælles om de ulykker som overgår Job, der oprørsk opløfter sin vrede mod Gud og sætter spørgsmålstegn ved det hele, Guds orden og tilværelsens mening. Blakes udgave af Jobs bog er andet og mere end en illustration af Bibelens historie. Her møder man Blakes syn på menneskelivet som et åndeligt drama, hvor den sande Gud er den gud som findes i menneskets sjæl, eller som han selv siger: Bogstavet dræber, ånden gør levende. På den sidste planche ser man Job og hans familie, efter års prøvelser og modgang, spille himmelsk musik på de instrumenter som før var ubrugte, i pagt med Blakes opfattelse af kristendom som friheden for både krop og sind til at udøve den skaberkraft som forbinder mennesket med guddommen. Blakes Job bliver en profetisk vision som ikke bare bygger på Blakes kendskab til Bibelen, men også på den kabbalaen og den esoteriske tradition overhovedet. Den danske udgave er udstyret med et forord og en kommentar til hver enkelt planche af Blake-kenderen Geir Uthaug, således at bogen bestå af de originale kobberstik på højre side, og Uthaugs kommentar og Blakes bibelcitater på dansk på venstre. Geir Uthaug udsendte sidste år den 600 sider store bog om William Blake, Den kosmiske smedje, på én gang en biografi og et tidsbillede, oplysende og levende skrevet med vægt på mystikeren Blake. Bogen fik fremragende anmeldelser og blev kaldt “en intellektuel kraftpræstation” og “en formidlingsbedrift af dimensioner“ og “den hidtil bedste og mest kvalificerede indføring i Blakes liv, digtning og tid” på noget nordisk sprog. Tidligere har forlaget udsendt Blakes Ægteskabet mellem Himmel og Helvede, som nu kommer i 2. oplag, og Syner og fakta, Jørgen Sonnes Blake-udvalg af digte, profetiske bøger og prosa.

Ringstedgade 28, 4000 Roskilde

+45 2811 6274

Tirsdag & fredag 12-17

Katalog 2023

0
Kurven er tom