Peter Handke: Ulykkelig og uden ønsker

Oversat fra tysk og med efterord af Madame Nielsen
2020. 98 sider. 200 kroner.

I 1971 begik Peter Handkes mor selvmord. Syv uger senere gik han i gang med at skrive Ulykkelig og uden ønsker, som udkom i 1972. Romanen er en rørende fortælling om morens tragiske liv og den dybe sorg over hendes død.

Moren vokser op i en fattig østrigsk landsby med en far der ikke lader hende få en uddannelse. Hun må som andre unge piger give afkald på sine egne ønsker for i stedet at blive husmor. Hendes liv, som spænder over nazitiden og ind i efterkrigstiden, er præget af en kærlighedsaffære med en gift tysk nazist som hun bliver gravid med, og et ulykkeligt ægteskab med en anden mand som hun ikke elsker. Undervejs er fattigdom, vold, barnefødsler og selvpåførte aborter indholdet i et liv hvor hun må slå sig til tåls med for det meste ´at være uden ønsker og en smule ulykkelig´.

Handke tegner et tidsbillede af en kvindeskæbne der fortaber sig i hverdagen og som kæmper med en ensomhed der bare vokser. Han skildrer hendes liv hudløst ærligt i denne uforglemmelige fortælling.

Peter Handke blev i 2019 tildelt nobelprisen i litteratur “for et indflydelsesrigt forfatterskab der med stor sprogkunst har udforsket periferien og menneskenes konkrete erfaringer.” Ulykkelig og uden ønsker er et centralt værk i forfatterskabet.

LÆSEPRØVE

Anmeldelser

“Nobelpristagers fortælling om mors selvmord er intellektuel og overlegen selvunderminering” Mette Høeg, Berlingske ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“… nogle af de smukkeste og sørgeligste sider, jeg har læst. Nogensinde. (–) et mesterværk.”
– Jeppe Krogsgaard Christensen, Kristeligt Dagblad ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Ulykkelig og uden ønsker er oprørende og indtrængende. Uden tvivl noget af det bedste, Peter Handke har skrevet til dato.”
– Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

❤️❤️❤️❤️❤️ – Politiken

“… hans vigtigste, hans mest uomgængelige, og en bog, man absolut bør tage sig tid til at læse. Læs den!”
– Jørgen Herman Monrad, Weekendavisen

”Handke vil skrive om sine følelser, men hans mor har levet et liv hvor følsomhed var sjælden eller helt utilgængelig, og det er hvad bogens titel kan betyde for os: ikke bare ulykkelig uden ønsker, men en ulykke så ensom og så følelsesløs, at der ikke engang er plads til ønsker eller drømme.” – The New York Times

”Læs Peter Handke og se: det handler om førstehåndserfaring af verden. Ingen andenhåndserfaring. Det han ser, det han hører, det han føler, det han oplever, det han tænker, der er han.” – Karl Ove Knausgård

“… en af hans inderligste og mest sandfærdige bøger. Og denne sørgelige histories hemmelighed er, at man læser den åndeløst. I Handkes sprog bliver inderlighed og distance, poesi og præcision til kunstfærdige forbindelser.” – DIE ZEIT

kr.200.00

Kategori: Tags: ,

Beskrivelse

LÆSEPRØVE


Bøger af Peter Handke:

Anmeldelser

INTELLEKTUEL OG OVERLEGEN SELVUNDERMINERING ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
”Østrigske Peter Handkes biografi om hans mors selvmord i 1971 er et dybt personligt projekt, der trods en usentimental tilgang rummer stor følsomhed, intellektuel stimulation og legitimerer sorgarbejde som et seriøst litterært eksperiment.
Idet Handkes biografiske skrift og erindringsproces ifølge værket selv slår fejl, lykkes »Ulykkelig og uden ønsker« paradoksalt som litteratur. Det er et intellektuelt og følelsesmæssigt udfordrende og stimulerende værk, overlegent i sin selvunderminering og sine steder skønt tørt humoristisk. Sin stramme og korte form til trods spænder det utrolig bredt – et litterært og kunstnerisk eksperiment, en intellektuel undersøgelse, en biografi om en mor, et historisk vidnesbyrd og en samfundskritik, uafsluttet og alligevel fuldt sammenhængende.” – Mette Høeg, Berlingske

LIVET UDEN LIVSGLÆDE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
”I de første kolde måneder af 1972 sad Peter Handke ved skrivemaskinen og skrev om sin mors liv og nylige selvmord.
Det blev ikke til mere end 86 små sider, men de er til gengæld nogle af de smukkeste og sørgeligste sider, jeg har læst. Nogensinde. (-)
… blandt Handkes mange brillante udgivelser er ” Ulykkelig og uden ønsker” den sorte kronjuvel, hvor han forsøger at forene sin sprogskepsis med et sandfærdigt portræt af sin elskede mor. (-)
Ulykkelig og uden ønsker” (er) et stykke sorglitteratur. Uden sidestykke, vel at mærke, og ét er, at Handkes tanker om de kår, moderen levede og døde under, er så begavede. Noget andet er, hvor usigeligt godt og præcist han skriver: Der er en krystallinsk klarhed over sætninger og afsnit – som Madame Nielsen genskaber i sin oversættelse. (-)
Ulykkelig og uden ønsker er – med en klokkeren kliché – et mesterværk.” – Jeppe Krogsgaard Christensen, Kristeligt Dagblad

HAN SVARER TRODSIG DØDEN IGEN ❤️❤️❤️❤️❤️
”Handkes lille bog om sin mor er mere knoklet, mere ujævn end de lysende klare virtuose sprogkunstværker, han ellers er kendt for.
Men det er med forfatterens egne ord, fordi han ikke kan gøre moderen til »en oplyst og i sig selv lysende, mere og mere forklaret kunstfigur.
Hun lader sig ikke indkapsle, forbliver ufattelig, sætningerne styrter ned i et mørke og ligger hulter til bulter på papiret«. Ikke desto mindre rejser der sig sansbart en kvinde af bogens sider, af skriftens barmhjertighedsgerning. Bogen er oversat og forsynet med fint efterord af Madame Nielsen.” Lilian Munk Rösing – Lilian Munk Rösing, Politiken

OPRØRENDE OG INDTRÆNGENDE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
“Ulykkelig og uden ønsker er en usentimental, men voldsom selvbiografi om konsekvenserne af patriarkatets jernnæve. Den fortæller, hvor ufatteligt enkelt det er at knuse en drøm og knække et menneske indefra. Når man er kvinde født i 1920’erne. (-)
Peter Handke har en mikrohistorisk og eksistentiel sans for, hvad der sker med mennesker, der hele livet igennem skal tilpasse sig samfundsnormerne og fortrænge alle ønsker, lyster, ambitioner og drifter. Ulykkelig og uden ønsker er oprørende og indtrængende. Uden tvivl noget af det bedste, Peter Handke har skrevet til dato.” – Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten

LÆS DEN!
“Madame Nielsen var blandt dem, der sidste efterår mente, at vi burde læse og lytte til Handke i stedet for straks at fordømme ham.
Og den energiske madame har nu på forbilledlig vis nyoversat den lille bog til dansk, som jeg, der har læst og lyttet til Handke i årevis, ikke vil tøve med at kalde hans vigtigste, hans mest uomgængelige, og en bog, man absolut bør tage sig tid til at læse: den sørgeligt smukke Ulykkelig og uden ønsker fra 1972. (-)
Da hendes knap 30-årige søn i foråret 1972 gik i gang med at skrive Ulykkelig og uden ønsker, var han stadig »kun« en talentfuld litterær provokatør, der holdt af at forarge sit publikum og vise det, hvor let det lod sig manipulere med af alle de former for sprog, det troede at beherske. Al den erfaring, han havde skaffet sig under sine eksperimenter, investerede han imidlertid nu, kort efter sin mors selvmord, i et slet ikke eksperimenterende, slet ikke længere pubertært-provokerende, men tværtimod livsensalvorligt skrive-og sorgarbejde. Blev bogen trist? Ja.
Men ikke kun. Den blev også et meget smukt kvindeportræt og en meget smuk kærlighedserklæring.
Læs den!” – Jørgen Herman Monrad, Weekendavisen

SPROGETS NULPUNKT: PETER HANDKES RYSTENDE MESTERVÆRK OM SIN MORS SELVMORD
“Ulykkelig og uden ønsker fra 1972 er Nobelprisvinderen Peter Handkes rystende beretning om selvmordets anatomi: Om et kvindeliv tømt for egne følelser og drømme – og om hvordan hendes skæbne allerede fra begyndelsen lå indlejret i sproget og den måde, vi fortæller historien om mennesket på. (-)
Bogen er et rystende vidnesbyrd om selvmordets sjæl: Ikke om “sagen selv” – selvmordet som sådan, men om sprogarbejdet med at forstå den gradvise udviskning af et menneske, der ledte til selvmordet. Det er værket om selvmordets anatomi, set fra indersiden af de ord, der indeholder handlingen som den eneste udvej i erkendelsen af “ikke længere at være et menneske”.
Handke viser os med tilbageholdt rædsel at denne erfaring ikke “skete” – men “var”, og “er”: En mulighed og faldgrube i sproget, vi deler som hinandens skæbne.
Det er en litterær frihedskamp og et fortvivlet suk i natten.
Med Madame Nielsens stramt poetiske og uovertruffent “handkede” oversættelse er det nu muligt at føle rædslens stumme eufori.”
– Simon Lund Petersen, POV International LÆS MERE!

MORS SELVMORD
“Den er helt igennem fortryllende. Skarp, næsten afvisende i sin evindelige og mange steder desperate formtvang. Alting hos den unge Handke er drevet af ønsket om anderledeshed i sproget og forskydninger i perspektivet, som skal spolere den flydende læsning. (-)
Det er en vekslende rytme, den mellem beherskelse og overgivelse, som har med kunstneren i Peter Handke at gøre. Hvordan skal den efterlevende, allerede prominent avantgardistiske forfattersøn på skrift forholde sig til sin døde mor og hendes liv? (-)
Madame Nielsen, som har oversat skriver i sit korte og gode efterord om, hvordan Peter Handke i sine tidligste bøger tømte bøgernes jeg – eller selvet – for det personlige, så kun »hvem-som-helst« var tilbage. Handke selv skriver i én af to vigtige parenteser (det er her, han tydeligst er i samtale med sig selv om bogens form) om sin fremstillings »generaliseringer«. Altså moren som en »hvem-som-helst«. Det ligger også i mikroromanen, som jeg indledte med at citere: det personliges mønster kondenseret til almindelighed.
Det kan sært nok være endda både dramatisk og medrivende. Men især rumme en svimlende præcision, så man i ét billede genkender et helt århundrede.” – Thomas Thurah, Information

Om forfatteren

Peter Handke, f. 1942, østrigsk forfatter. Med sin righoldige produktion som fortæller, lyriker, dramatiker, essayist og oversætter er Peter Handke en af de tysksprogede landes mest markante, men også mest omdiskuterede forfattere.

Forfatterprofil

Forside i høj opløsning