Øivind Hånes: Permafrost

Gyldendal 1998.
141 sider. 1. udgave. Norsk.

Jonas Budrys er botaniker og kom til Norge som litauisk flyktning da faren ble arrestert av sovjetmyndighetene. Et gammelt brev antyder at faren omkom i en fangeleir, og Jonas reiser til de russiske nordområdene for å søke spor etter ham. På ulike plan fokuserer romanen på landskapets og menneskehetens nedarvede hukommelse og historie, på enkeltindividets skjebne så vel som på Nord- Russlands utsatte posisjon som et pinselens sted. Og ikke minst om frosten som dreper, men som også skaper overlevelsesmuligheter for framtida.

kr.50.00

Kategori: