Line Blikstad: Til Ester

Tiden 2001.
203 sider. 1. udgave. Norsk.

En stemningsladet, stillferdig og langsom roman om en liten og en stor jentes dype lengsel etter trygghet, aksept, kjærlighet og det å høre til. Ellen vokser opp delvis hos mormor og morfar i Norge. Ellens mor – Ester – bor i Sverige. Etter en tid kommer Ester tilbake for å hente Ellen. Men verken Ellen eller Ester er fortrolige med rollene som mor og datter: de oppfører seg som en slags venninner. Den tydeligste personen i familien er Ellens mormor. Gjennom Ellens pendling mellom norske og svenske landskap og tett sammen med Ellen, opplever vi de voksnes verden. Slik blir dette et sjeldent følsomt portrett av barnets rolle i en familie med sterke spenninger og bindinger. Til Ester er en roman om et barn som litt etter litt forstår forhistorien sin, og som gradvis forsøker å fylle en plass i sitt eget liv.

kr.50.00

Kategori: