John Steinbeck: Øst for Eden I-II

Den norske Bokklubben 1969.
270 + 252 sider. Norsk.

Stoffet til sin mektige tobindsroman, «Øst for Eden», fant Steinbeck i erindringen om sin barndoms dal , det halvtropiske Salinas i California. I de skrinne traktene øverst i dalsiden slo hans besteforeldre seg engang ned, her vokste deres barn opp, og her slo den Steinbeckske fantasi sine røtter. Men «Øst for Eden» er ikke først og fremst fortellingen om Steinbecks forfedre, eller noen lokalbeskrivelse. Gjennom beretningen om to generasjoners liv forteller «Øst for Eden» legenden om Kain og Abel det evig menneskelige drama. Det er bokens to Kain-skikkelser som blir stående som romanens midtpunkt. Først og fremst fordi Steinbeck selv kjemper med sitt Kain-problem, med det ondes ubønnhørlige realitet. «Øst for Eden» er blitt en roman om de evige menneskelige ting, om kjærlighet, oppofrelse, råskap og fornedrelse.

kr.100.00

Kategori: