Jens Bjørneboe: Drømmen og hjulet

Oversat af Jannie Jensen og Arild Batzer
2017. 266 sider. 300 kr.

Drømmen og hjulet

Drømmen og hjulet er både en social roman om den tidlige industrialisme og arbejderklassens fremvækst og et nærbillede af Ragnhild Jølsen (1875-1908), en af de mest egenartede forfattere i norsk litteratur. Holm Jølsen er en entreprenør, som er levende optaget af de nyeste tekniske opfindelser og i det afsidesliggende Enebakk i Norge bygger fabrikker. Hans datter, Ragnhild, er som sin far en drømmer. Men hvor farens drømme handler om udviklingen og den nye tid, lever datteren sig ind i skovens mystiske urverden. Her påkalder hun – i oprør mod den undertrykkende kristendom – Pan, den hedenske guddom for instinkt, drift og seksualitet.

Men romanen kan også læses som et selvportræt fra forfatterens side. For der er ingen tvivl om at Bjørneboe lægger vægten på de sider af Ragnhild Jølsens personlighed som han selv identificerede sig med: de voldsomme spændinger i Jølsens sind, og dragningen mod det eksotiske og mystiske og hendes lidenskabelige og erotiske natur.

“Det er muligt at han har stået i skyggen af Tarjei Vesaas og Aksel Sandemose, men han er fuldt ud på højde med dem.”
– Jyllands-Posten

“Da jeg påbegyndte arbejdet med Jens Bjørneboes biografi for drøje fem år siden, havde jeg ikke noget forhold til Drømmen og hjulet. I mit møde med hele Bjørneboes store produktion, blev dette den mest lysende læseoplevelse. Drømmen og hjulet indeholder ingredienserne til et rigtigt heksebryg: sagn og eventyr, drømmesyner, rus og oprør, melankoli, ambivalens, ensomhed, ondskab, seksualitet og død, umættelig begær og en pagt med djævelen.”
– TORE REM

——————————————————————————————————————————

Jens Bjørneboe (1920-1976) er en af de vigtigste og mest markante forfattere i norsk litteratur efter 2. verdenskrig. Han debuterede som poet, var en fornyer af norsk dramatik og en skarp essayist, men frem for alt var han en samfundsengageret romanforfatter. Hans hovedværk er trilogien om bestialitetens historie, Frihedens øjeblik, Krudttårnet og Stilheden, hvor retstjeneren fører protokol over de forbrydelser som er begået i civilisationens navn. Men Drømmen og hjulet betragtes af mange som Bjørneboes bedste bog.

kr.300.00

Beskrivelse

Drømmen og hjulet er fortællingen om familien Jølsen. I revolutionsåret 1848 står den velhavende godsejer, Peder Jølsen, i høstsolen og betragter sine omfattende besiddelser i det fjerntliggende, norske Enebakk. Han er en konservativ mand der ikke er meget for omvæltninger af hverken politisk eller industriel karakter. Hans entusiasme kan som følge heraf ligge på et lille sted da sønnen, den teknik- og udviklingsbegejstrede Holm, lufter sine drømme om at gøre den grønne dal til et centrum for driftig fabriksvirksomhed. Men trods faderens skepsis kommer hjulene til at snurre i Enebakk. Første forsøg – raffinering af olie fra fyrretræets rødder – mislykkes, da amerikanerne overhaler indenom med deres petroleum; men den entreprenante Holm bygger i stedet en tændstikfabrik. Nu flytter de forarmede bønder ned i dalen og bliver arbejdere, fabrikken brænder ned, Holm bygger en ny, og snart ligner stedet med sine skorstene og sin dårlige luft en miniature af en europæisk industriby.

Så brænder fabrikken endnu engang, Holm genopfører den i endnu større skala, han gifter sig, får børn, planter eksotiske træer i sin have, læser tidsskrifter om opfindelser, videnskab og mekanik, og bliver på ny far – denne gang til en mørkhåret troldeunge, der får navnet Ragnhild. Selv foretrækker hun nu at kalde sig Hildr – og som sin far er hun en drømmer. Men hvor hans drømme handler om udviklingen og den nye tid, lever pigen sig ind i skovens mystiske urverden. Her påkalder hun – i oprør mod den undertrykkende kristendom – Pan, den hedenske guddom for instinkt, drift og seksualitet, og mødet med ham vækker en stærk længsel i Hildr: hun vil have en mand som ham, dejlig, rå – og grusom. Kunstnerisk begavet som hun er, flytter Hildr til Oslo, hvor hun kommer i lære hos en billedhugger.

I storbyen møder hun igen Pan i skikkelse af maleren Esau. Først er deres kærlighed platonisk, og da de indleder et seksuelt forhold, mister han interessen og forlader hende. Tabet af den første kærlighed bliver et tema som Hildr kredser om i sit forfatterskab. Hun vil være fri og glad som den jæger der ifølge hendes farfar grundlagde godset Ekeberg, men må snart erkende at ”i stedet for at være en panter, skal man være et tamt husdyr” – for at få omverdens accept. Frossen i sine følelser tager hun hjem til dalen, hvor faderen er gået fallit, og giver sig til at skrive de romaner om driften og de dejlige, rå og grusomme mænd, der skal gøre hende berømt og berygtet. Forældrene dør og Hildr rejser på et stipendium til Italien for at skrive romanen Den Røde Høst, som skal handle om livets og menneskets dobbelte natur, det at alle ting bærer sin egen modsætning i sig. I Rom føler hun endelig at livet endnu brænder i hende, men selvdestruktionen får snart overtaget. Hjemvendt til Norge, gravid med en maler i Italien, afslutter hun sit unge liv med en overdosis opium, dalen gror til, og det eneste, der er tilbage af drømmene og hjulene er den arbejderbevægelse der skal vokse sig stærk i kølvandet på de kummerlige forhold industrialiseringen bød folk.

Drømmen og hjulet er en meget kompleks roman. Skønt kun 200 sider lang rummer den både slægts- og kunstnerroman, norges-, verdens- og arbejderhistorie, mytiske lag, betragtninger over civilisationens fremskridt og 1800-tallets religiøse vækkelsesbevægelser samt den spirende kvindesag. Centralt står dog lighederne og forskellene mellem Holm og hans datter. Begge lever de for en drøm: han vil skabe, hun vil give sig sine drifter i vold. Hermed er forskellen samtidig trukket op. Holm Jølsen er en fremtidens mand. Konstant er han i bevægelse i sit forsøg på at forandre den bondske dal til et moderne industrikvarter. Hvad han udsættes for af tilbageslag påvirker ham ikke grundlæggende; rigdom er ikke hans mål – slægten var i forvejen rig – for ham tæller kun det at følge med tiden, ja, helst bør man være en smule forud for den. Hildrs drøm er en anden. Hun søger at undslippe tidens gang ved at give sig hen til driften. I seksualiteten er bevidstheden underordnet kroppen, og da kroppen kun eksisterer i nuet, mister oplevelsen af tiden som forløb sin betydning. Men den tidløse tilstand kan ikke opretholdes. Den har ikke evighedens dimension, hvorfor Hildr er sårbar: i det øjeblik, hvor hun forkastes af Esau, bliver hun nødt til at forholde sig til tiden, hvilket dybest set vil sige til virkeligheden – og det magter hun ikke. Hun søger tilflugt i opium – laudanum hed det vist, da de rigtige romantikere flygtede ind i nuet – og i det forfatterskab, hun ligeledes bliver afhængig af. Hårdt og maskulint genfortæller hun sin personlige tragedie i fiktionens form. Hvad tiden gør ved andre holder hun derimod ikke ud at beskæftige sig med, endskønt hun ser, at arbejderne er underernærede, dør af tuberkulose og syfilis, og at incest grundet de meget intime boligforhold er et hyppigt forekommende fænomen. Med det oversensitive sind der passer sig for en fin de siècle-kunstner i Edvard Munch-land, er hun kun optaget af sig selv. Romanen spiller her på den degenerationstematik, som naturalismen kredsede om: de håbløse slægter må til sidst gå under af mangel på livsduelighed. Måske har en slægt kun en vis periode at eksistere i, og da Jølsenerne har været dalens førende familie i over 300 år, og i disse 300 år uafladeligt har giftet sig ind i hinanden, er det store hjuls bevægelse fra opstigning over storhed til fald ved at være gennemløbet for deres vedkommende. Med industrialiseringens komme har storbønderne udspillet deres rolle; nu kan arbejderklassen begynde sin drejning hjulet rundt.

Drømmen og hjulet er både en social roman om den tidlige industrialisme og arbejderklassens fremvækst og et nærbillede af Ragnhild Jølsen (1875-1908), en af de mest egenartede forfattere i norsk litteratur hvis samlede værker fylder 600 tætskrevne sider, men romanen kan også læses som et selvportræt fra forfatterens side. For der er ingen tvivl om at Bjørneboe lægger vægten på de sider af Ragnhild Jølsens personlighed som han selv identificerede sig med: de voldsomme spændinger i Jølsens sind, og dragningen mod det eksotiske og mystiske og hendes lidenskabelige og erotiske natur.


Bøger af Jens Bjørneboe

Anmeldelser

KØDETS LYST
Jens Bjørneboe var selv en aggressiv stormtrop i den norske litteratur og samfundsdebat – venstreorienteret, anarkist, antroposof, polemiker, provokatør – og hans åbenlyse kærlighed til pioneren Ragnhild Jølsen udspringer givetvis af solidaritet og identifikation. Romanen om hende er farvestærk og stemningsfuld, evigt urolig og søgende, flakkende og flammende, oprørsk og vital, hedensk og vild, som Ragnhild Jølsen selv: stærk, stolt og uimodståelig. Hun vil være et overnaturligt væsen, en huldre, hun vil i kontakt med skovenes pantere, med heksene fra Bloksbjerg, med Eros og Satan, hun vil have en litteratur fuld af absint og barnemord.
– Klaus Rothstein, Weekendavisen

KVINDE I EN BRYDNINGSTID ★★★★
Jens Bjørneboe vil være ukendt for de fleste danske læsere, men hans ekspressive portræt af forfatterinden Ragnhild Jølsen er en god anledning til at lære ham at kende.
Jens Bjørneboes indsigtsfulde og kritisk beskrivelse af forholdene i Norge i midten af det 19. århundrede er medrivende, men det er portrættet af hovedpersonen, som for alvor gør romanen interessant.
Forfatterens indignation over den sociale ulighed under industrialiseringen er lige så nøgtern, som hans fascination af Ragnhild Jølsen er poetisk og passioneret, men hvor harmen gør ham nådesløs og syrlig, gør tilbedelsen ham fantasifuld og blødt drømmende.
De to stilarter med hvert sit tonesprog føjer sig smukt sammen under romanens overordnede tema: kampen for at blive en del af den nye, optimistiske tid, hvor de tekniske og medicinske opdagelser stormer frem, mens råbet om frihed og lighed runger i baggrunden. (-)
Trods norske aner har jeg aldrig hørt om Jens Bjørneboe (1920-1976). Det er muligt, at han har stået i skyggen af Tarjei Vesaas og Aksel Sandemose, som var kun lidt ældre end han, men han er fuldt ud på højde med dem.
– Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten

Om forfatteren

Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe (1920-1976) er en af de vigtigste og mest markante forfattere i norsk litteratur efter 2. verdenskrig. Han debuterede som poet, var en fornyer af norsk dramatik og en skarp essayist, men frem for alt var han en samfundsengageret romanforfatter. Hans hovedværk er trilogien om bestialitetens historie, Frihedens øjeblik, Krudttårnet og Stilheden, hvor retstjeneren fører protokol over de forbrydelser som er begået i civilisationens navn.

Forfatterprofil

Artikler/Interviews

NRK-TV: JENS BJØRNEBOE – LIV OG DIGTNING
TV-interview: Samtale med Jens Bjørneboe der fortæller om sit liv og sin digtning. Fra 1970. SE MERE!

Artikler/Interviews

NRK-TV: SIDSTE MØDE MED JENS BJØRNEBOE 
Interview-video: Et filminterview (norsk tale!) fra Vierland, lavet kort tid før forfatterens død i maj 1976. SE MERE!

NRK-TV: BJØRNEBOE OG ENEBAKK
NRK skole-tv: Om Bjørneboe, byen Enebakk og Drømmen og Hjulet (norsk tale!) SE MERE!