Hans Scherfig: Idealister

Gyldendal 1945.
231 sider. 1. udgave. Slidt omslag.

“Idealister” skulde være udkommet i Efteraaret 1941, men blev forsinket paa Grund af Foraftterens Fængsling den 22. Juni samme Aar.
I Sommeren 1942, efter at Sætningen af Bogen var begyndt, forlangte Udenrigsministeriets Pressebureau Manuskriptet udleveret til Forhaands-Censur og forbød derefter Udsendelsen af Bogen.
I 1943 blev et Gennemslag af Manuskriptet smuglet til Sverige, hvor bogen udkom i svensk Oversættelse hos Bonnier i Foraaret 1944.

Romanen indledes med, at Godsejer C. C. Skjern-Svendsen, oprindelig Uldjyde, Grosserer og Fabrikant, en aften bliver myrdet paa sit slot. Men Slottet er kun eet af Handlingens Brændpunkter. Et andet har den i et Bogtrykkeri i en af Nørrebros Sidegader, hvor den barfodede Bogtrykker Damaskus fremstiller en Mangfoldighed af Blade, der alle af idealistiske Hensyn bekæmper hinanden. Det eneste af Bladene, der svarer sig, er “Sexual-Tidende”. Nogle af de Idealisttyper, som Scherfig spidder, er Spaamanden Kados, der har et laboratorium over sit Ismejeri i Øster Farimagsgade, Dr. Robert Riege, der i et nyt, moderne københavnsk Kvarter praktiserer ikke som Psykoanalytiker men som Sexual-Kosmolog, Pastor Nørregaard-Olsen i Godsejer Skjern-Svendsens Sogn o.m.fl.

“Idealister” er en ægte Scherfig. Den vil glæde Læserne af “Den døde Man”, “Den forsvundne Fuldmægtig” og “Det forsømte Foraar”.

kr.185.00

Kategori: