Lao-tse: Tao Te King

Sphinx 1992.
87 sider.

Tao Te King’s alder lader sig ikke fastslå. Nogle jævner det sjette århundrede, andre det tredje århundrede før vor tidsberegnings begyndelse. Forklaringen er sandsynligvis, at værket er stykket sammen af dele af forskellig alder; en ældre kerne med senere tilføjelser og indskud.
Lao-tse’s fødselsår kendes heller ikke. Mange betvivler endog hans eksistens. de afbildninger, der findes af ham, er næppe historiske. De oplysninger, der gives om ham, er rent anekdotiske.
Denne oversættelse er til forskel fra alle tidligere ikke forsynet med indledning, noter og kommentarer. Der gøres ikke ud over teksten forsøg på at bibringe læseren noget begreb om Tao. For, som værkets traditionelle forfatter Lao-tse skriver: »Det Tao, som kan defineres, er ikke det absolutte Tao.«

DKK48.00

Kategori: